Veel gestelde vragen

Wat is De Poezenkrant?

De Poezenkrant was een tijdschrift over poezen, voor de lol opgericht in 1974 door P. Schreuders (‘Directeur’). Sindsdien verscheen het onregelmatig. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, bevatte het blad geen nuttige informatie over poezen en was het geen krant. Het ‘nieuws’ dat er wel in staat, is voor het merendeel verouderd of aanvechtbaar, en gaat vaak eigenlijk ook niet over poezen. De foto’s zijn meestal onduidelijk en amateuristisch. De Poezenkrant bevatte bijna altijd brieven van lezers waarin taalfouten zijn aan te wijzen. Qua vormgeving en formaat verschilde De Poezenkrant van nummer tot nummer, wat de ongrijpbaarheid en onvoorspelbaarheid van het geheel alleen maar vergroot. Er is, kortom, niet veel positiefs van te zeggen, maar toch houden veel lezers van De Poezenkrant en wij ook.

Hoe vaak verscheen De Poezenkrant?

De Poezenkrant verscheen onregelmatig, dus niet zoals andere kranten of tijdschriften dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Gemiddeld kwam dat neer op een of twee nummers per jaar.

Hoe word ik abonnee?

Abonnementen op De Poezenkrant zijn niet meer mogelijk. U kunt alleen losse nummers bestellen of ze kopen bij de boekhandel.

Wat is het rekeningnummer van De Poezenkrant?

Dit wordt niet bekend gemaakt, omdat er anders altijd mensen zijn die op zelfverzonnen momenten zelfverzonnen bedragen gaan overmaken, vaak ook nog eens zonder daarbij hun adres te vermelden. Daar heeft niemand wat aan.

Wat kost een abonnement op De Poezenkrant?

Tussen 1974 en 1977 betaalden de lezers telkens wisselende bedragen, afhankelijk van de prijs per nummer en het aantal nummers dat zij wensten te ontvangen. Toen deze praktijk de Administratie boven het hoofd dreigde te groeien, werd met ingang van nr. 21 (1977) een vaste abonnementsprijs van een tientje (in guldens) voor drie nummers ingesteld, te voldoen per acceptgiro. Dit ging goed tot nummer 34 (1986), toen de prijs DFL 17,50 werd. In 2002 kregen we de euro en werd de abonnementsprijs weer een tientje; tussen 2012 (nr. 56) en 2019 (nr. 64) was het € 14,50. Daarna zijn de abonnementen afgeschaft.

Waarom geen abonnementen meer?

a) De portokosten zijn de laatste jaren zozeer gestegen dat ze inmiddels hoger zijn dan de stuksprijs van een Poezenkrant. Dit kan niet meer in een realistische abonnementsprijs worden doorberekend.
b) Hoewel het systeem van ‘drie nummers per abonnement’ en ‘zelf verlengen’ jarenlang best aardig heeft gefunctioneerd, leverde het toch iedere keer nog zoveel vragen op dat de Administratie bijna nergens anders meer aan toe kwam dan aan het beantwoorden ervan.
c) Abonnementen zijn van het begin af sterk afgeraden, met valide redenen omkleed. Toch hebben meer dan tweeduizend enthousiaste lezers deze raad in de wind geslagen, met alle ongewenste gevolgen vandien.

Hoe kan ik mijn abonnement verlengen?

Omdat wij sinds 2019 niet meer met abonnementen werken, kunnen deze ook niet verlengd worden; alle nog lopende abonnementen zijn echter gewoon afgehandeld.

Zijn er nog oude nummers?

Op deze site staat een overzicht van nog na te bestellen uitgaven.

Waar is De Poezenkrant te koop?

Zie de lijst met verkooppunten. De Poezenkrant wordt per post geleverd aan iedere boekhandel die hem bestelt, tegen een korting van 40 procent. Bestellingen richten aan info@poezenkrant.com of De Poezenkrant, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam.

Waarom kan ik De Poezenkrant niet opbellen?

De Poezenkrant heeft geen telefoon! Ook de drukker, de binder en de verspreider kunnen telefonisch geen inlichtingen over deze krant verschaffen. Daarentegen wordt een e-mail aan info@poezenkrant.com meestal snel beantwoord.

Wanneer verschijnt het volgende nummer?

Na nummer 70 (tiende lustrum!) verschijnen geen nieuwe nummers meer.

Why in Dutch only?

Graphic designer Piet Schreuders started De Poezenkrant (‘cats’ newspaper’) as a lark in 1974. Initially it was a single-page photocopied newsletter, distributed to about a dozen cat fans among friends and colleagues. Its irregular appearance and unpredictable format hasn’t prevented the magazine from growing continuously. Within a year the magazine had to be offset-printed and since then circulation has grown steadily to 4,000. De Poezenkrant has 1,600 faithful subscribers and is also sold in selected bookstores in Holland and Belgium.
Although its name suggests that the magazine contains ‘news’ about ‘cats’, it rarely contains any news whatsoever – and it somehow manages to skirt the issue of cats as well. There is no information on cat care, breeding, history or behavior; the stories may be several years old, containing outdated or incomplete information; the images (most of which are sent in by readers) are often blurry and unprofessional. The attraction of De Poezenkrant probably lies in its unique sense of humor, which would be lost in translation, alas. Therefore, no English edition of De Poezenkrant – sorry!