Veel gestelde vragen

Wat is De Poezenkrant?

De Poezenkrant is een tijdschrift over poezen, voor de lol opgericht in 1974 door P. Schreuders (‘Directeur’). Sindsdien verschijnt het onregelmatig. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, bevat het blad geen nuttige informatie over poezen en is het geen krant. Het ‘nieuws’ dat er wel in staat, is voor het merendeel verouderd of aanvechtbaar, en gaat vaak meestal ook niet over poezen. De foto’s zijn meestal onduidelijk en amateuristisch. De Poezenkrant bevat bijna altijd brieven van lezers waarin taalfouten zijn aan te wijzen. Qua vormgeving en formaat verschilt De Poezenkrant van nummer tot nummer, wat de ongrijpbaarheid en onvoorspelbaarheid van het geheel alleen maar vergroot. Er is, kortom, niet veel positiefs van te zeggen, maar toch houden veel lezers van De Poezenkrant en wij ook.

Hoe vaak verschijnt De Poezenkrant?

De Poezenkrant verschijnt onregelmatig, dus niet zoals andere kranten of tijdschriften dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks. U kunt gemiddeld uitgaan van een of twee nummers per jaar, maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Met abonnementen wordt hiermee overigens rekening gehouden: u abonneert zich niet voor een bepaalde periode, maar voor een vast aantal nummers (3).

Wat kost een abonnement?

Een abonnement geldt voor drie (3) nummers en kost 14,50 euro.

Hoe word ik abonnee?

U kunt het beste gebruik maken van het formulier op deze site. Wat u beter niet kunt doen is ‘spontaan’ geld overmaken, omdat uit een gemiddeld bankafschrift of digitale boeking niet valt op te maken waarop de betaling betrekking heeft: een bestelling, een oud of een nieuw abonnement, voor wie, op welk adres, enz. (Overigens stellen wij ons op het standpunt dat u beter helemaal geen abonnement kunt nemen, maar we kunnen u natuurlijk niet tegenhouden.)

Hoe kan ik opzeggen?

Het is niet nodig uw abonnement op te zeggen: als u niet verlengt, ontvangt u ook niets. Wanneer u tussentijds (bijv. al na een enkel nummer) wilt opzeggen, dan kunt u die wens kenbaar maken aan info@poezenkrant.com of De Poezenkrant, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam. Wij verwijderen dan met alle liefde uw naam en adres uit ons bestand.

Waarom worden abonnementen afgeraden?

  1. 1. Omdat abonnementen geldig zijn voor drie nummers, duren ze soms wel een jaar of vijf. In die periode zijn de meeste abonnees allang verhuisd, overleden of niet meer geïnteresseerd. Wij kunnen u niet kwalijk nemen dat u in alle emoties van verhuizing of familiedrama eventjes niet aan De Poezenkrant denkt, maar de praktijk is wel dat bij ieder nummer meer dan honderd exemplaren op de verkeerde adressen worden bezorgd. Dit komt neer op een aanzienlijke hoeveelheid verspilde geld en moeite.
    2. Het kan in het begin even aanlokkelijk lijken om zich te abonneren op De Poezenkrant, maar de nadelen kunnen zich onverwachts opstapelen. Bijvoorbeeld door die voortdurende onzekerheid: ben ik nog wel abonnee? heb ik iets gemist? heb ik wel betaald? ben ik misschien vergeten een verhuisbericht te sturen? Waarschijnlijk hebt u een prettiger leven als u afziet van al deze rompslomp.
    3. De Poezenkrant valt tegen. Vroeger stond er nog wel eens iets leuks in, maar tegenwoordig is het allemaal ongein wat de klok slaat.
    4. Als je één nummer gezien hebt, heb je ze allemaal gezien.

Kan ik wel verhuizen?

Ja, maar stuurt u in in dat geval de oude en nieuwe gegevens onmiddellijk naar de Abonnementenadministratie, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam of per mail aan info@poezenkrant.com. Wie dit nalaat, loopt de kans om jarenlang voor aap te staan in onze rubriek Zwarte Lijst.

Wat is de Zwarte Lijst?

Abonnees van wie wij het adres kwijt zijn, worden bijgehouden op de zgn. ‘Zwarte lijst’ die van tijd tot tijd in De Poezenkrant wordt gepubliceerd met daarbij de tekst: ‘Wij maakten een vergissing, zij maakten een vergissing, of zij zijn verhuisd zonder daarvan De Poezenkrant in kennis te stellen. Kent u een van hen of bent u een van hen, stuur dan onmiddellijk bericht naar Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam.’

Ik woon buiten Nederland – wat nu?

Ook dan kunt u zich abonneren. De extra portokosten zijn voor rekening van De Poezenkrant.

Zijn er nog oude nummers?

Op deze site staat een overzicht van nog na te bestellen uitgaven. Handige tip: veel oude nummers zijn te koop bij de Stadsboekwinkel, Vijzelstraat 32 te Amsterdam.

Kan ik een geschenkabonnement aanvragen?

Ja, dat is mogelijk en wel via het abonnementenformulier op deze site. Wilt u het liever schriftelijk doen, stuurt u dan een briefje naar De Poezenkrant, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam met alle relevante gegevens: naam en adres begunstigde, uw eigen naam en adres, en het nummer waarmee het abonnement moet beginnen.

Wat wordt bedoeld met ‘de Abostatus’?

Ben ik nog abonnee? Moet ik alweer betalen? Heb ik al betaald? Om dit soort vragen zo veel mogelijk te beperken, kent De Poezenkrant sinds 1986 de Abostatus, weergegeven in een regeltje boven uw naam op de adressticker (die u kunt bewaren!). Daar staat te lezen tot welk nummer uw huidige abonnement loopt. Is dat het huidige nummer, dan is het tijd om te verlengen.

Waar is De Poezenkrant te koop?

Zie de lijst met verkooppunten. De Poezenkrant wordt per post geleverd aan iedere boekhandel die hem bestelt, tegen een korting van 35 procent. Bestellingen richten aan info@poezenkrant.com of De Poezenkrant, Postbus 70053, 1007 KB Amsterdam. (Sommige boekhandelaren beweren bij hoog en bij laag dat ze De Poezenkrant niet ‘kunnen’ of niet ‘mogen’ bestellen. Dit is dus niet waar.)

Waarom kan ik De Poezenkrant niet opbellen?

De Poezenkrant heeft geen telefoon! Ook de zetter, de drukker en de verspreider kunnen telefonisch geen inlichtingen over deze krant verschaffen. Daarentegen wordt een e-mail aan info@poezenkrant.com meestal snel beantwoord.

Wanneer verschijnt het volgende nummer?

Het is helaas niet toegestaan de redactie, directie of medewerkers lastig te vallen met de vraag ‘Wanneer verschijnt er weer eens een Poezenkrant?’ Dit zou immers regelrecht indruisen tegen de onvoorspelbaarheid en onregelmatigheid die De Poezenkrant zo eigen zijn. Bovendien: Wij weten het ook niet.

Why in Dutch only?

Graphic designer Piet Schreuders started De Poezenkrant (‘cats’ newspaper’) as a lark in 1974. Initially it was a single-page photocopied newsletter, distributed to about a dozen cat fans among friends and colleagues. Its irregular appearance and unpredictable format hasn’t prevented the magazine from growing continuously. Within a year the magazine had to be offset-printed and since then circulation has grown steadily to 4,000. De Poezenkrant has 1,600 faithful subscribers and is also sold in selected bookstores in Holland and Belgium.
Although its name suggests that the magazine contains ‘news’ about ‘cats’, it rarely contains any news whatsoever – and it somehow manages to skirt the issue of cats as well. There is no information on cat care, breeding, history or behavior; the stories may be several years old, containing outdated or incomplete information; the images (most of which are sent in by readers) are often blurry and unprofessional. The attraction of De Poezenkrant probably lies in its unique sense of humor, which would be lost in translation, alas. Therefore, no English edition of De Poezenkrant – sorry!